PUR vahust

Miks kasutada just PUR vahtu?

Oled siia sattunud, sest tunned huvi PUR-vahuga (polüuretaan-pritsvaht) soojustamise vastu. Küllap oled kuulnud erinevaid arvamusi PUR vahu kohta ning meeleldi aitame sul otsusele jõuda, kas ja kumb vahutüüp on just sinu jaoks see sobivaim:

Mõned faktid PUR vahu kohta:

What-is-spray-foam-insulation-for-the-home-and-is-it-worth-it

Mis on PUR vaht?

Pur vaht (polüuretaan) on materjal, mis koosneb isotsüonaadist ja polüoolist - kahest keemilisest elemendist, mis omavahel reageerides tekitavad polümeeri. PUR vahu näol on tegemist polüuretaansoojustusega, mida kasutatakse maja seintes olevate õhuvahede täitmiseks, millega maja muudetakse õhukindlaks.

Pur vaht on inimesele ja keskkonnale täiesti ohutu. Kuna vaht ei eralda mürkaineid ega lenduvaid osakesi, ei hallita ega mädane, siis on see ohutu ka allergikutele, astmaatikutele ja kõigile muude hingamissüsteemi haigustega isikutele. PUR vaht parandab oluliselt ehitise sisekliimat.

PUR vaht on eelistatuim soojustusmaterjal, sest see aitab vältida külmasildade teket ning säästa kütte- ja/või jahutuskulude pealt. PUR vahuga saab soojustada maja vundamendist katuseni seda kas pihustades või süstides.

Mõlemal soojustamise meetodil täidab PUR vaht kõik tühimikud, praod ja vahed ning nakkub pinnaga kuhu seda pihustati, muutudes pinnaga ühtseks. See aga omakorda tugevdab konstruktsioone ning parandab seega kogu ehitise vastupidavust.

Pur vahu tüübid

Pur vahtu on kahte erinevat tüüpi: suletud pooridega ja avatud pooridega vaht. Mõlema vahu tüübil on väga head hallitust ja seeni tõrjuvad omadused (vahus ei ole neile sobivaid toitaineid ning kumbki ei ima vett endasse), kuid nende erinevate omaduste tõttu kasutatakse neid erinevates asukohtades.

A

Avatud pooridega vaht

Avatud pooridega vaht on mõeldud peamiselt kasutamiseks lagede, välis - ja vaheseinte, katusealuste jne soojustamiseks nii kivimajades, palkmajades kui puitmajades.

 

Vaht kinnitub peamiselt tuuletõkkeriidele või puidust aluspindadele.

 

Avatud pooridega vaht sobib väga hästi puitkonstruktsioonist seinte ja katusealuste soojustamiseks, kuna vaht jätab puidule nn mängimisruumi, ilma et vahtu pragusid tekiks.

S

Suletud pooridega vaht

Suletud pooridega vaht on mõeldud peamiselt kasutamiseks maja välisseinte, keldri seinte, vundamendi (seest või väljast), välisfassaadi, pööngingute, katusepealsete ja -aluste, põrandate, betoonplaatide jpm soojustamiseks.

 

Enamasti soojustatakse just suletud pooridega vahuga ujulaid, välibasseine, mahuteid, akupaake, veinikeldreid, külmhooneid jne.
Suletud pooridega vaht kinnitub tugevale aluspinnale nagu kivi, betoon jne.

Vahu tüüp

Avatud pooridega

Suletud pooridega

Veekindlus

Laseb veeauru läbi aga ei ima seda endasse

Ei lase vett ega veeauru läbi

Omadused

Kerge ja kohev

Tugev ja jäik

Kinnitamine

Vaht kinnitub puidust aluspindadele, tuuletõkke riidele või -plaadile.

Kinnitub kõikidele tugevatele aluspindadele nagu betoon, kivi jne.

Heliisolatsioon

Toimib väga hea heliisolaatorina

Eraldi heli isoleerivad omadused puuduvad

Soojusjuhtivus

λm –(0.037 –0.039)W/mK

λm –(0.020 –0.022)W/mK

Tuulekindlus

Vajab eraldi tuuletõket

Ei lase tuult läbi

*mida väiksem soojusjuhtivus, seda parem on soojustusmaterjal

Klientide tagasiside

Siit leiad mõne meie kliendi tagasiside